Aktuality

Pozvánka na valnou hromadu dne 29.6.2023

Statutární ředitel společnosti Bezuchovská a.s. svolává řádnou valnou hromadu,

která se bude konat 29.6.2023 od 15:00 hod v Kulturním domě v Bezuchově.

Celá pozvánka a plná moc ke stažení

 

Pozvánka na valnou hromadu dne 17.6.2022

Statutární ředitel společnosti Bezuchovská a.s. svolává řádnou valnou hromadu,

která se bude konat 17.6.2022 od 15:00 hod v Kulturním domě v Bezuchově.

Celá pozvánka a plná moc ke stažení

 

Pozvánka na valnou hromadu dne 24.6.2021

Statutární ředitel společnosti Bezuchovská a.s. svolává řádnou valnou hromadu,

která se bude konat 24.6.2021 od 15:00 hod v Kulturním domě v Bezuchově.

Celá pozvánka ke stažení, jednací řád ke stažení

 

Pozvánka na valnou hromadu dne 24.6.2020

Statutární ředitel společnosti Bezuchovská a.s. svolává řádnou valnou hromadu,

která se bude konat 24.6.2020 od 15:00 hod v Kulturním domě v Bezuchově.

Celá pozvánka včetně ekonomických údajů za rok 2019 a plné moci ke stažení

 

Pozvánka na valnou hromadu dne 26.6.2019

Statutární ředitel společnosti Bezuchovská a.s. svolává řádnou valnou hromadu,

která se bude konat ve středu 26.6.2019 od 15:00 hod v Kulturním domě v Bezuchově.

Celá pozvánka včetně ekonomických údajů za rok 2018 a plné moci ke stažení

 

Pozvánka na valnou hromadu dne 27.6.2018

Statutární ředitel společnosti Bezuchovská a.s. svolává řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 27.6.2018 (pondělí) v 15.00 hod v Kulturním domě v Bezuchově.

Celá pozvánka, ekonomické údaje za rok 2017 a plná moc ke stažení.

 

Pozvánka na valnou hromadu dne 27.6.2016

Statutární ředitel společnosti Bezuchovská a.s. svolává

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 27.6.2016 (pondělí) v 15.00 hod v Kulturním domě v Bezuchově.

Program:

 1. zahájení,schválení jednacího řádu, volba orgánu valné hromady
 2. rozhodnutí o změně stanov čl.III předmět podnikání
 3. zpráva statutárního ředitele o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015 roční účetní závěrce za rok 2015 s návrhem na rozdělení zisku,
 4. zpráva správní rady k roční účetní závěrce za rok 2015
 5. schválení účetní závěrky za rok 2015
 6. závěr

Celá pozvánkanávrh na změnu stanov a ekonomické údaje za rok 2015 ke stažení.

Pozvánka na valnou hromadu dne 17.8.2015

Na žádost kvalifikovaného akcionáře společnosti svolává statutární ředitel v souladu s ust. § 367 a násl. ZOK

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 17.8.2015 (pondělí) v 15.00 hod v Kulturním domě v Bezuchově.

Program:

 1. zahájení,schválení jednacího řádu, volba orgánu valné hromady
 2. návrh na změnu stanov čl. V Zastupování a podepisování za společnost
 3. závěr

Celá pozvánka, návrh na změnu stanov a žádost o svolání valné hromady ke stažení.

Základní ekonomické údaje za rok 2014

Dokument ke stažení zde.

Pozvánka na valnou hromadu dne 29.6.2015

Správní rada společnosti Bezuchovská a.s. se sídlem Bezuchov čp.33, PSČ 753 54 Soběchleby, IČ 258 21 067 zapsaná u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 2013 svolává

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 29.6.2015 (pondělí) v 15.00 hod v Kulturním domě v Bezuchově.

Program:

 1. zahájení,schválení jednacího řádu, volba orgánu valné hromady
 2. zpráva statutárního ředitele o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 a roční účetní závěrce za rok 2014 s návrhem na rozdělení zisku
 3. zpráva správní rady k roční účetní závěrce za rok 2014
 4. schválení účetní závěrky za rok 2014 a rozdělení zisku
 5. závěr

Informace pro akcionáře:

Presence akcionářů začíná v 14.30 hod v místě konání valné hromady. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, ze které musí být zřejmé, zda byla udělena pro zastoupení na jednu nebo více valných hromad.

Účetní závěrka za rok 2014 je pro akcionáře k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti od 10.6.2015 v pracovní dny po předchozí telefonické domluvě na tel.čísle: 775594001.

Návrh usnesení řádné valné hromady konané dne 29.6.2015:

K bodu 1: valná hromada schvaluje jednací řád ve znění, jak byl přednesen a do orgánů valné hromady volí osoby dle návrhu akcionáře

K bodu 4: valná hromada schvaluje řádnou roční účetní závěrku a rozdělení zisku.

Celý dokument ke stažení.

Informace o příslušnosti společnosti ke koncernu

Bezuchovská a.s. se sídlem Bezuchov čp. 33, IČ:25821067 v souladu s ust. § 79 odst.3 ZOK sděluje příslušnost ke koncernu se společností Zemědělské obchodní družstvo Bezuchov se sídlem Bezuchov, IČ:42866766.

Pozvánka na valnou hromadu dne 17.6.2014

Správní rada společnosti Bezuchovská a.s. se sídlem Bezuchov čp.33, PSČ 753 54 Soběchleby, IČ: 258 21 067 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložce 2013 svolává

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 17. 6. 2014 v 15.00 hod v Kulturním domě v Bezuchově.

Program:

 1. zahájení, schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady
 2. zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, roční účetní závěrce za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2013
 3. vyjádření dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2013
 4. schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 včetně rozdělení zisku
 5. změna stanov společnosti
 6. volba členů správní rady včetně stanovení odměn
 7. různé
 8. závěr

Informace pro akcionáře:

Prezence akcionářů začne v 14.30 hod v místě konání valné hromady. Akcionář se valné hromady účastní osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, z které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Účetní závěrka je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti od 9.6.2014 v pracovní dny po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle: 775594001.

Celý dokument ke stažení.

Spuštěny webové stránky Bezuchovské a.s.